Crowdfunding voor studenten in nood uit Oekraïne, Rusland en Belarus

  • € 102.753
    Donateurs
  • € 20.000
    Matching van Universiteit van Amsterdam

Met de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari is de wereld blijvend veranderd. 

De UvA houdt de situatie in de getroffen gebieden nauwlettend in de gaten en heeft contact met medewerkers en studenten die momenteel in Oekraïne of Rusland zijn en met studenten en medewerkers uit die regio’s die hier studeren of werken. Wij voelen een verantwoordelijkheid jegens alle getroffen studenten, ongeacht hun herkomst of nationaliteit.  

De UvA wil hulp bieden en acties van studenten en medewerkers steunen. Recente ontwikkelingen in Oekraïne zorgen voor acute problemen bij Oekraïense, Russische en Belarussische studenten op het gebied van financiële middelen, studievoortgang en verblijfsstatus/visa. Zij hebben onze hulp nu nodig en daarom zijn wij een noodfonds gestart. 

Wilt u ook bijdragen aan acute hulp aan UvA-studenten die door de situatie in Oekraïne getroffen zijn? Doneer dan nu!   

Alle bijdragen, in welke vorm dan ook, zijn belangrijk en worden enorm gewaardeerd. Ook het starten van een actie is mogelijk evenals het delen van deze oproep via sociale media.

Mede namens de studenten uit de getroffen gebieden danken wij u hartelijk voor uw steun! 

Voor meer informatie en ondersteuning vanuit de UvA, klik hier.

Liever uw donatie zelf overmaken?
Maak dan uw donatie over naar NL24ABNA0453215653 t.n.v. Stichting Amsterdams Universiteitsfonds. Vermeld hierbij 'Noodfonds Oekraïne'.

Waar komt mijn donatie terecht?
Alle donaties komen binnen bij het Amsterdams Universiteitsfonds en worden ondergebracht bij het daarvoor bestemde noodfonds. 

Wat is het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF)?
Het Amsterdams Universiteitsfonds is de onafhankelijke steunstichting van de Universiteit van Amsterdam. Elke gift komt volledig ten goede aan het gekozen doel. Het universiteitsfonds is door het Centraal Bureau Fondsenwerving erkend als goed doel en door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Ga naar www.auf.nl voor meer informatie.

Is mijn gift aan het Amsterdams Universiteitsfonds fiscaal aftrekbaar?
Ja. De stichting Amsterdams Universiteitsfonds is een erkend goed doel en door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Donaties zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat geldt ook voor giften via crowdfunding. Klik hier voor meer informatie

Andere vragen over uw donatie of het fonds?
Neem dan contact op via universiteitsfonds@uva.nl. Wij helpen u graag.