Afscheid Karen Maex

Afscheid Karen Maex
Begin dit jaar maakte Karen Maex bekend dat zij in de zomer terugtreedt als rector magnificus. Na negen mooie jaren aan de Universiteit van Amsterdam keert zij terug naar Leuven. 

Voor haar afscheid vraagt Karen een bijdrage aan het Fonds Studie zonder Grenzen. Dit fonds steunt vluchtelingen die aan de Universiteit van Amsterdam een studie gaan volgen of onderzoek gaan doen. In haar eigen woorden:

'Over de hele wereld worden wetenschappers bedreigd vanwege hun kritische vragen, werk of ideeën. Wetenschappelijke rust vinden is van groot belang evenals de bescherming van persoonlijke en academische vrijheid. Het bieden van een veilige studie- of werkomgeving draagt bij aan de instandhouding van publieke en onafhankelijke kennis en is derhalve van groot maatschappelijk belang.'

Bekijk alle
04-07-2022 | 16:55 een goed initiatief en een mooi doel Karen. het ga je goed en dank voor al je inzet voor onze universiteit.
26-06-2022 | 13:41
24-06-2022 | 10:41 Beste Karen, Namens EB veel dank voor de samenwerking. We wensen je alle goeds voor de toekomst. Dagelijks Bestuur Economie en Bedrijfskunde.
15-06-2022 | 13:20 Beste Karen, je hebt geweldig werk gedaan en we zullen je missen als collega! We hopen je toch nog tegen te komen. Fantastisch idee om op te halen voor vluchteling-studenten. Alle goeds! Namens het CvB van de Vrije Universiteit Amsterdam, Jeroen Geurts
07-06-2022 | 13:55 “Beste Karen, veel dank voor de jarenlang samenwerking in de Amsterdamse ecosysteem. Het was een ware genoegen om met je samen op te trekken. Het ga je goed!” Vriendelijke groeten/kind regards, Prof. dr. Vinod Subramaniam Voorzitter/President | College van Bestuur/Executive Board | University of Twente