HET STREEFBEDRAG IS BEHAALD.

11-07-2020 | 00:00

Op 9 juni werd de eerste donatie gedaan. En dat we nu, een maand later, het streefbedrag hebben behaald is boven verwachting. Geweldig. Wij willen alle donateurs graag hartelijk bedanken voor hun gulle giften.

Tot ziens in het vernieuwde Allard Pierson!