ASPIRE - steun de astronomen van de toekomst!

Afgesloten Je kunt niet meer doneren of in actie komen

Dit jaar bestaat het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde (API) 100 jaar. Om dat te vieren brengt het instituut samen met het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) een bijzonder project onder uw aandacht: ASPIRE.

ASPIRE, Astrophysics Summer Program for International Research Experience, is een zomerprogramma voor veelbelovende studenten natuur- of sterrenkunde van over de hele wereld. Het richt zich met name op studenten die vanwege hun achtergrond en omstandigheden een hoge drempel ervaren voor toegang tot een carrière in academisch onderwijs en onderzoek.

Het succes van het gerenommeerde Anton Pannekoek Instituut komt voort uit de diversiteit van de onderzoekers, wier unieke persoonlijkheden, achtergronden, culturen en talenten de wetenschap vooruit brengen. Om die reden is ook ASPIRE opgericht: om jonge onderzoekers op weg te helpen in hun academische carrière, ongeacht hun gender, sociaal-economische of culturele achtergrond.

Het AUF en het API zetten zich gezamenlijk in om fondsen te werven voor studenten die deelname zelf niet kunnen bekostigen. Een beurs voor één student bedraagt ca. 5000 euro. Alle bijdragen, groot of klein, zijn welkom.

Geef talent een kans en steun de astronomen van de toekomst! 

Namens de studenten alvast veel dank voor uw bijdrage!


Het Anton Pannekoek Instituut

Het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde is een van de acht onderzoeksinstituten van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam. Het instituut huisvest ongeveer 90 werknemers, te weten: 15 stafleden , 65 PhD-studenten en postdocs en 10 ondersteunende personeelsleden.

Het API bevordert onderzoek, onderwijs en publiek begrip van sterrenkunde. Het instituut voert sterrenkundig onderzoek uit en geeft les aan studenten op het niveau van bachelor, master, PhD en postdoc. Het instituut wil wereldleidend zijn in onderwijs en onderzoek.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.

 


Anton Pannekoek

In 2019 vond de eerste editie van ASPIRE plaats. Acht studenten uit Argentinië, Brazilië, Bolivia, Kenia, Pakistan, Venezuela en Zambia werden uitgenodigd voor het onderzoeksprogramma in Amsterdam. Lees hieronder de ervaringen van een aantal deelnemers:


"I am Sara Zahoor, a graduate student from National University of Science and Technology, Islamabad, Pakistan. In my country, people are doing some amazing scientific research but unfortunately when it comes to Astronomy, we do not have any technological facilities, especially for observations. So this field did not attain as much attention compared to other research areas. So for me, who grew up aspiring to become an "Astronomer" one day and whose only source of information was the internet, popular science books and documentaries - being an intern in ASPIRE program at API (Anton Pannekoek Institute at University of Amsterdam) is like having a dream come true."  Sara Zahoor


"Hello! My name is Chileshe, a Physics and Geology graduate from the University of Zambia. I am passionate about science, learning and sharing knowledge. My first brush with astronomy was the development in Africa with Radio Astronomy basic training that consists of four units which covered the general concepts and a introduction to the theory and technical aspects. Little did I know this was the beginning of my radio astronomy journey. One of my first thoughts was "so much could be achieved with this and used in several meaningful ways to make an impact in our day to day lives". After, I knew I wanted to learn more and naturally the ASPIRE summer school seemed to be one of the best opportunities to do this. Apart from ASPIREs completely unique approach, tailored projects and supervisors to go with. A science filled summer in one of the most beautiful back drops the Netherlands has to offer was a choice I gladly made." 
Chilese Mutale

"Hi! My name is Thallis Pessi and I am a Master student at Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), in Brazil. After two and a half months living in Amsterdam and being part of the academic life of API, I can feel now how lucky I was in being an ASPIRE student and how it has changed my personal views on astronomy and on academic life in general. My original background is in physics, but I knew that astronomy was the path I wanted to follow since the first year of my bachelor course, when got in touch with the work done by the Astrophysics Group at UFSM.
The vibrant atmosphere at API was the complete opposite of what I have ever seen and lived. With talks, colloquia and seminars every day, given by people from the most important groups from all around the world, I could feel for the first time how it is to be part in such a big institute.
 Thallis Pessi 

Meer lezen over hun ervaringen? Lees hier het blog.                                                                                                                  

 

Waar komt mijn donatie terecht?
Alle donaties komen binnen bij het Amsterdams Universiteitsfonds en komen volledig ten goede aan beurzen voor deelnemers van het ASPIRE programma. Het Anton Pannekoek Instituut en het Amsterdams Universiteitsfonds zien erop toe dat uw bijdrage op de juiste plek terechtkomt.

Wat is het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF)?
Het Amsterdams Universiteitsfonds is de onafhankelijke steunstichting van de Universiteit van Amsterdam. Het fonds is door het Centraal Bureau Fondsenwerving erkend als goed doel en door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Ga naar www.auf.nl voor meer informatie.

Is mijn gift aan het Amsterdams Universiteitsfonds fiscaal aftrekbaar?
Ja. Donaties zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat geldt ook voor giften via crowdfunding. Klik hier voor meer informatie.

Bekijk alle
05-06-2021 | 09:53 Was erg onder de indruk van het programma Kijk op het Heelal van vrijdag 4 juni
05-06-2021 | 01:23 Working with such a talented group of students from all over the world is a great joy - to them and to us.
04-06-2021 | 21:12 ik gun iedereen een kans op ontwikkeling
04-06-2021 | 21:11
04-06-2021 | 21:10 Mooi doel.