Over ons

Het Amsterdams Universiteitsfonds maakt bijzondere voorzieningen voor de wetenschapsbeoefening en studenten mogelijk. Het fonds geeft subsidies voor onderzoek, erfgoedbehoud en studentenvoorzieningen, verstrekt reis- en studiebeurzen, maakt diverse prijzen mogelijk en onderhoudt enkele bijzondere leerstoelen.

Stichting Amsterdams Universiteitsfonds is een initiatief van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging en de Universiteit van Amsterdam. Het universiteitsfonds is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en hoeft het universiteitsfonds geen schenkingsrecht te betalen.

Wanneer je je aangesproken voelt door de gepresenteerde projecten, kun je deze steunen. Ontvangen donaties worden besteed volgens de bedoelingen van de gevers. Elke gift komt volledig ten goede aan het gekozen doel.