Draag jij ook bij aan het Amsterdams Universiteitsfonds?

Het Amsterdams Universiteitsfonds is een onafhankelijke stichting en een erkend goed doel (ANBI). Ontvangen donaties worden besteed volgens de bedoelingen van de gevers. Elke gift komt volledig ten goede aan het gekozen doel.

Bekijk alle projecten
Wetenschappers en studenten Archeologie van de Universiteit van Amsterdam gaan in 2019 opgraven in het antieke Troje in Turkije. Ons onderzoek maakt deel uit van een Turks-Nederlands wetenschappelijk samenwerkingsprogramma. Het Amsterdamse team richt zich specifiek op de archeologie van de archeologie. Wij onderzoeken de opgravingsmethoden en de overblijfselen van de archeologen die op site hebben gewerkt. In plaats van de Trojaanse oorlog en het paard van Troje, zoeken we naar het proces van archeologie zelf! Achtergrond van het project Troje is één van de meest bekende archeologische plaatsen. De Homerische verhalen over de Trojaanse oorlog en het paard spreken al generaties lang tot de verbeelding. Al sinds 1863 vinden er opgravingen plaats in de burcht van Troje. Beroemde archelogen leidden er grote opgravingen, zoals Heinrich Schliemann, Wilhelm Dörpfeld, Carl Blegen en Manfred Korfmann. In 2016 begonnen Turkse wetenschappers, onder leiding van Prof. Dr. Rüstem Aslan van de Onsekiz Mart Universiteit in Çanakkale, nieuwe opgravingen in Troje. En zij hebben archeologen van de Universiteit van Amsterdam gevraagd om mee te werken. Het Amsterdamse team wordt geleid door Dr. Gert Jan van Wijngaarden. Met zijn studenten doet hij deze zomer experimenteel, innoverend onderzoek op deze mythische plek. Belang van het onderzoek In de meer dan 150 jaar dat er onderzoek in Troje plaatsvindt is er veel veranderd in de archeologische praktijk. Denk aan de introductie van fotografie en film, nieuwe dateringsmethoden en aan nieuwe theoretische benaderingen en digitale documentatie. Daarom richten de Amsterdamse archeologen richten zich specifiek op het belang van Troje voor de geschiedenis van archeologisch veldwerk: Archeologie van de Archeologie! Wij willen weten welke invloed dit alles heeft gehad op de interpretaties over Troje. Dit zal ons helpen het proces van archeologie beter te snappen.  Wat gaan we doen? In de zomer van 2019 zullen van Wijngaarden en zijn studenten opgravingen doen op vier plekken in Troje. We zullen twee oude opgravingsputten, respectievelijk uit 1884 en 1990, opnieuw gaan opgraven. Ook zullen we opgraven in storthopen van de opgravingen uit 1873 en 1936. Daarnaast zullen we de documentatie van de oude opgravingen bestuderen die in Troje aanwezig is en in archieven in Tübingen (D) en Cincinnati (USA). De gegevens in die documenten kunnen we dan vergelijken met de situatie in de Trojaanse grond. Waar draagt u aan bij? Wij vragen uw hulp om dit bijzondere project te financieren. Uw bijdrage zal worden gebruikt om de logistieke kosten van het project te dekken: reiskosten, onderdak, autohuur en dergelijke. Als donateur van dir project zult regelmatig en als eerste geïnformeerd worden over onze ontdekkingen in Troje!
Bekijk alle donateurs

Kimberley

17-03-2019 | 11:08 Aan: Amsterdam Troy Project 2019 Graag steun ik dit interessante en innovatieve project van mijn collega's en studenten.